Sport en beweging met een chronische aandoening

Bijna een kwart van alle volwassenen heeft een chronische aandoening, zoals hartfalen, COPD, kanker, artrose, suikerziekte of obesitas. Mensen met een chronische aandoening bewegen minder dan gemiddeld, terwijl bewegen juist voor hen zo belangrijk is. Goede medische begeleiding ontbreekt daarbij vaak.

Onze sportartsen weten wat jouw beperkingen zijn, maar ook waar jouw mogelijkheden liggen. Onze sportartsen brengen door middel van een sportmedisch onderzoek jouw belastbaarheid in kaart en maken op samen met jou een plan om in beweging te komen en je fitheid te verbeteren.

De volgende diensten zijn interessant voor mensen met een chronische aandoening:

  • Groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse
  • Oncologische revaldiatie