PREVENTIEVE SPORTMEDISCHE ONDERZOEKEN

Een preventief sportmedisch onderzoek heeft als doel je te helpen bij een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Vragen met betrekking tot je gezondheid, je fitheid, je hartslag en trainingszones worden beantwoord. Bij klachten kan door middel van een sportmedisch onderzoek een onderliggende aandoening worden uitgesloten, en krijg je informatie over de oorzaak van jouw klachten.

De onderzoeken zijn opgebouwd uit één of meer van de volgende onderdelen:

  • Een uitgebreide vragenlijst over je sportbeoefening, je medische voorgeschiedenis en eventuele klachten.
  • Meting van lengte, gewicht, BMI, vetpercentage en buikomtrek.
  • Meting van je bloeddruk.
  • Intern geneeskundig onderzoek.
  • Orthopedisch onderzoek gericht op (het voorkomen van) blessures
  • Longfunctieonderzoek.
  • Bloed- en urineonderzoek.
  • Rust ECG (hartfilmpje).
  • Inspanningstest op de fiets of loopband met een inspannings-ECG en ademgasanalyse.

Een sportmedisch onderzoek wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Check overzicht vergoedingen zorgverzekeraars aanvullende zorg 2024

Wil je teruggebeld worden?

Door het invullen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy policy.

Overzicht onderzoeken:

Bij Jessica Gal Sportartsen bieden wij veel diensten aan. Hieronder vind je een overzicht van de inhoud en duur van onze sportmedische onderzoeken. Voor een overzicht van alle diensten klik je hier: Overzicht diensten

Verplicht sportmedisch onderzoek met ECG

Het verplicht sportmedisch onderzoek met ECG: Voor deelname aan diverse opleidingen en takken van sport is het ondergaan van een sportkeuring verplicht. In de meeste gevallen volstaat hiervoor het ‘Verplicht sportmedisch onderzoek’.

In sommige gevallen worden door de organisatie aanvullende eisen gesteld, bijvoorbeeld bij de VEVA opleiding, bij een duikkeuring, of bij bepaalde sportieve evenementen in Italië en Frankijk. Als u ouder dan 35 jaar bent is een vaak ook een inspanningstest vereist.

Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, urinetest. Algemeen intern en orthopedisch onderzoek. Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten, orienterend neurologisch onderzoek (op indicatie), rust ECG. Ook krijgt u een schriftelijke rapportage en een medische verklaring voor de betreffende sporttak mee. 

Duur: 30 min

Kosten: 145 euro

Basisplus sportmedisch onderzoek

Basisplus sportmedisch onderzoek: Voor jeugdige sporters die intensief sporten en een individueel advies willen op basis van een gedegen onderzoek en een aantal metingen. Deze keuring is ook geschikt voor sporters met meerdere of steeds terugkerende klachten en blessures.

Inhoud:  lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, ogentest, algemeen intern en orthopedisch onderzoek, specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten, longfunctieonderzoek, ECG, bloedonderzoek met Hb, glucose en cholesterol-spectrum. Op verzoek of op indicatie kan tegen kostprijs extra bloedonderzoek worden verricht.

Duur: 60 min

Kosten: 195 euro

Groot sportmedisch onderzoek

Groot sportmedisch onderzoek: geschikt voor personen die intensief sporten, of ouder zijn dan 40 jaar, zeker wanneer ze na een langere periode van inactiviteit weer met sporten willen beginnen. Gekeken wordt naar het conditieniveau en de belastbaarheid van het hart. Tevens kunnen de maximale hartslag en de trainingszones bepaald worden.

Inhoud:  lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, algemeen intern en orthopedisch onderzoek, specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten, longfunctieonderzoek, rust ECG, maximale inspanningstest met ECG-registratie, bloedonderzoek met Hb, glucose en cholesterol-spectrum. Op verzoek of op indicatie kan tegen kostprijs extra bloedonderzoek worden verricht.

Duur: 90 min

Kosten: 280 euro

Groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse

Groot sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse: de Rolls Royce onder de onderzoeken, voor personen die zeer intensief sporten en prestatiegericht bezig zijn. Tijdens de maximale inspanningstest wordt ademgasanalyse verricht waarmee nauwkeurig het omslagpunt, de VO2max en de trainingszones kunnen worden bepaald. Na afloop volgt een individueel trainingsadvies.

Dit onderzoek is ook geschikt voor personen met een chronische aandoening of met inspanningsgebonden klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid, prestatieverlies, kortademigheid, of achteruitgang van de conditie) om de belastbaarheid in kaart te brengen en de oorzaak van de klachten te achterhalen.

Inhoud:  lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, algemeen intern en orthopedisch onderzoek, specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten, bloedonderzoek met Hb, glucose en cholesterol-spectrum, longfunctieonderzoek, rust ECG, maximale inspanningstest met ECG en ademgasanalyse. Op verzoek of op indicatie kan tegen kostprijs extra bloedonderzoek worden verricht.

Duur: 120 min

Kosten: 365 euro

Cardiovasculair sportmedisch onderzoek (met ademgasanalyse)

Cardiovasculair sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse: dit sportmedisch onderzoek is bij uitstek geschikt voor het uitsluiten van een aandoening van het hart en/of de longen en het voorkomen van plotse hartdood. Met behulp van een inspannings-ECG kunnen hartritmestoornissen en zuurstoftekort van de hartspier worden opgespoord. Met de ademgasanalyse kan de werking van het hart nog nauwkeuriger in beeld gebracht en kan ook een aandoening van de longen worden uitgesloten. Bovendien kunnen met behulp van de ademgasanalyse het omslagpunt, de VO2max en de trainingszones nauwkeuring bepaald worden.

Dit onderzoek is tevens geschikt voor personen die zeer intensief sporten en prestatiegericht bezig zijn.  Na afloop volgt een individueel trainingsadvies.

Inhoud:  lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, buikomtrek, algemeen intern onderzoek, bloedonderzoek met Hb, glucose en cholesterol-spectrum, longfunctieonderzoek, rust ECG, maximale inspanningstest met ECG (en ademgasanalyse). Op verzoek of op indicatie kan tegen kostprijs extra bloedonderzoek worden verricht.

Duur zonder ademgasanalyse: 60 min
Duur met ademgasanalyse: 90 min

Kosten zonder ademgasanalyse: 225 euro
Kosten met ademgasanalyse: 280 euro

Gezond hardlopen (plus)

Gezond hardlopen (plus): dit onderzoek is bedoeld voor prestatiegerichte hardlopers en is te vergelijken met een ‘Cardiovasculair sportmedisch onderzoek met ademgasanalyse’. Bij dit onderzoek vindt de inspanningstest plaats op de loopband in plaats van op de fiets. Bij het sportmedisch onderzoek ‘gezond hardlopen plus’ vindt er tevens een onderzoek plaats naar eventuele klachten of blessures en worden gerichte tips en adviezen gegeven om blessures tijdens hardlopen te voorkomen.

Inhoud: lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, buikomtrek, algemeen intern geneeskundig onderzoek, bloedonderzoek met Hb, glucose en cholesterol-spectrum, longfunctieonderzoek, rust ECG, maximale inspanningstest met ECG en ademgasanalyse. Op verzoek of op indicatie kan tegen kostprijs extra bloedonderzoek worden verricht.

Duur Gezond hardlopen: 90 min
Duur Gezond hardlopen plus: 120 min

Kosten Gezond hardlopen: 295 euro
Kosten Gezond hardlopen plus: 375 euro

Triatlon (plus) sportmedisch onderzoek

Triatlon (plus) sportmedisch onderzoek: als triatleet wil je zowel op de loopband als op de fiets gericht kunnen trainen. De trainingszones op de fiets kunnen echter behoorlijk verschillen van de trainingszones tijdens hardlopen. Wil je gericht trainen en zowel op de fiets als tijdens hardlopen je beste prestatie leveren. Bij het Triatlon sportmedisch onderzoek doen we achtereenvolgens op de fiets en op de loopband een maximale inspanningstest met ECG en ademgasanalyse. Bij het sportmedisch onderzoek ‘triatlon plus’ vindt er tevens een onderzoek plaats naar eventuele klachten of blessures en worden gerichte tips en adviezen gegeven om blessures tijdens hardlopen en/of fietsen te voorkomen.

Inhoud: lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, buikomtrek, algemeen intern geneeskundig onderzoek, bloedonderzoek met Hb, glucose en cholesterol-spectrum, longfunctieonderzoek, rust ECG, maximale inspanningstest met ECG en ademgasanalyse op de fiets en op de loopband. Op verzoek of op indicatie kan tegen kostprijs extra bloedonderzoek worden verricht.

Duur Triatlon sportmedisch onderzoek: 120 min
Duur Triatlon sportmedisch onderzoek plus: 150 min

Kosten Triatlon sportmedisch onderzoek: 375 euro
Kosten Triatlon sportmedisch onderzoek plus: 450 euro

VEVA Sportmedisch onderzoek

VEVA Sportmedisch onderzoek: Om te checken of je fit genoeg bent en of je een beroepsperspectief hebt bij Defensie moet je een positief Sport Medisch Advies (SMA) hebben.

Inhoud:  lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, ogentest, algemeen intern en orthopedisch onderzoek, specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de opleiding en op eventuele klachten, neurologisch onderzoek (op indicatie), longfunctieonderzoek (op indicatie) en rust ECG. 

Duur: 30 min

Kosten: 160 euro

Duik sportmedisch onderzoek

Duik sportmedisch onderzoek: Om veilig en verantwoord te kunnen duiken is een duik sportmedisch onderzoek (duikkeuring) verplicht. Het goedkeuringsbewijs dat u na afloop ontvangt is overal in de wereld geldig. De geldigheidsduur van een duikkeuring doorgaans een jaar. 

Inhoud: vragenlijst over de (medische) conditie van de duiker, meting van lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk, een lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor het keel-, neus-, en oorgebied en de beweeglijkheid van de trommelvliezen bij klaren, een kort neurologisch onderzoek, beoordeling van de belastbaarheid, urineonderzoek, en longfunctieonderzoek. Voor oudere duikers (>40 jaar) is een keer per vijf jaar een rust ECG en bloedonderzoek verplicht.

Na afloop van het sportmedisch onderzoek vindt een evaluatie plaats en overhandiging van de goedkeuringsverklaring.

Vul voor de afspraak de eigen verklaring in: Eigen verklaring | Sportduikkeuring

Op www.duikkeuring.nl vindt u meer informatie over duikkeuringen.

Duur: 60 min

Kosten: 170 euro

Wil je teruggebeld worden?

Door het invullen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy policy.