VERPLICHTE SPORTKEURING

Voor deelname aan diverse takken van sport is het ondergaan van een sportkeuring verplicht. Het SMA verricht deze keuringen volgens de door de betreffende bond opgestelde keuringseisen. Jessica Gal Sportartsen doet ook keuringen ten behoeve van vakopleidingen in de sport (Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), CIOS, Academie Lichamelijke Opvoeding, ROC opleiding sport en bewegen, en verschillende dansopleidingen).

Klik op de betreffende sportbond voor meer informatie over de inhoud van de keuring en om aanvraagformulieren te downloaden of neem contact met ons op via email [email protected] of telefonisch 088-2290999.

Overzicht

Bij Jessica Gal Sportartsen bieden wij veel diensten aan. Voor een overzicht van alle diensten met alle details klik je hier: Overzicht diensten.

Staat de keuring die je zoekt er niet tussen? Dan valt deze onder het verplicht sportmedisch onderzoek + ECG.

KNMV

KNMV

Motorsport kan in Nederland onder hoede van 2 organisaties vallen: KNMV en MON.

Het aanvragen van een licentie bij de KNMV of MON is gekoppeld aan een verplichte sportkeuring. Voor deze keuringen zijn keuringsformulieren beschikbaar die na afloop van het onderzoek ingevuld, en opgestuurd dienen te worden naar de medische commissie van de KNMV of MON.

Vraag het KNMV keuringsformulier aan bij www.knmv.nl
Download het MON keuringsformulier van www.motorcross.nl

KNAF

KNAF

De Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) is de enige overkoepelende kart- en autosportbond in Nederland die erkend is door NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de wereld overkoepelende bond voor de kartsport (CIK) en voor autosport (FIA). 

Per 1 januari 2023 verandert de ECG structuur voor een internationale licentie.
Bij de keuring voor een internationale licentie dient er iedere 3 jaar een ECG gemaakt te worden onder de 60 jaar, deze ECG mag in rust zijn. Bij een leeftijd van 60 of daarboven is een ECG in rust elk jaar van toepassing en wordt er iedere 2 jaar een ECG in inspanning vereist.

Bekijk het invulformulier: AANVRAAGFORMULIER LICENTIES 1998

KNVB

Jessica Gal Sportartsen kan aan de hand van een sportmedisch onderzoek de individuele gezondheid en de geschiktheid voor het voetbal beoordelen Ook worden er adviezen over welke maatregelen er genomen kunnen worden om nieuwe blessures te voorkomen bij eventueel bestaande klachten van spieren, pezen en gewrichten.

Bekijk hier het KNVB Formulier: SPORTMEDISCHE VERKLARING KNVB

KNWU

KNWU

Om een KNWU wielerlicentie aan te vragen is een preventief sportmedisch onderzoek met ECG-registratie verplicht. Het keuringsformulier hiervoor kunt u hier downloaden: KNWU Vragenlijst.

U kunt kiezen uit 2 verschillende opties:

  • Medische geschiktheidkeuring (basis sportmedisch onderzoek met ECG)
    Deze keuring beoordeelt of je medisch geschikt bent om de wielersport te beoefenen en wedstrijden te rijden. Het doel is (langdurige of blijvende) schade aan de gezondheid te voorkomen en daarmee de veiligheid voor jezelf en collega-renners te vergroten. De keuring bestaat uit het invullen van een medische vragenlijst, bespreken van dit formulier met een arts en een algemeen lichamelijk onderzoek met bepaling van gezichtsvermogen en ECG. Er is geen beoordeling van de huidige conditie.
     
  • Uitgebreide sportmedische wielrenkeuring (groot sportmedisch onderzoek)
    Behalve de onderdelen van de medische geschiktheidskeuring vindt er aanvullend onderzoek plaats naar de longfunctie en wordt er een inspanningstest met ECG-registratie van de hartactie verricht. Hiermee kan het gedrag van het hart tijdens intensieve (maximale) inspanning worden beoordeeld. Daarnaast geeft dit een betrouwbare bepaling van de maximale hartslag en van het geleverde vermogen op de fiets, die gebruikt kunnen worden voor de bepaling van trainingszones. Eventueel kan hier nog ademgasanalyse aan toegevoegd worden voor een exacte bepaling van het maximale zuurstofopname vermogen (VO2max) en omslagpunt.

Na goedkeuring ontvangt u een medische geschiktheidsverklaring. Tevens zal de geschiktheidsverklaring door de keurende instantie worden doorgestuurd aan de KNWU.

NOB/PADI (Sportduiken)

NOB / PADI (SPORTDUIKEN)

Voor PADI en NOB is een duikkeuring verplicht. Deze keuring kan worden verricht door sportartsen. Een goedkeuringsbewijs van een sportarts is overal in de wereld geldig. Sportartsen werken op een SMI.

Inhoud: vragenlijst over de (medische) conditie van de duiker, meting van lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk, een lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor het keel-, neus-, en oorgebied en de beweeglijkheid van de trommelvliezen bij klaren, een kort neurologisch onderzoek, beoordeling van de belastbaarheid, urineonderzoek, en longfunctieonderzoek.

Na afloop vindt een evaluatie plaats en overhandiging van de goedkeuringsverklaring. Vul voor de afspraak de eigen verklaring in: Eigen verklaring | Sportduikkeuring

Op www.duikkeuring.nl vindt u meer informatie over duikkeuringen.

CIOS/ROC/ALO/Dansopleidingen

CIOS /ROC /ALO /DANSOPLEIDINGEN

Voor toelating tot de opleiding wordt een sportkeuring vereist, waarbij wordt nagegaan of zonder problemen kan worden voldaan aan de sportieve inspanningen tijdens de opleiding. In dat kader kunnen aangeboren en verworven afwijkingen een rol spelen.

Zodoende is een basis sportmedisch onderzoek met ECG op z’n plaats, waarbij ook geldt dat een basis ECG als uitgangspunt kan dienen bij de beoordeling van de ontwikkeling van een sporthart op latere leeftijd.

Als in het kader van de opleiding ook aan sportduiken wordt gedaan, dan moet bij de keuring ook een longfunctietest plaatsvinden. Vermeld dit bij de aanvraag!

Veiligheid en Vakmanschap (VEVA)

Sportmedisch Advies VEVA

Om toegelaten te worden tot VeVa is het inwinnen van medisch advies bij een Sport Medisch Centrum verplicht. Wij bekijken of je fysiek voldoende fit bent om de opleiding te volgen.

Bekijk de website van Defensie voor meer informatie: https://veva.nl/over-je-gezondheid

Boksen

BOKSEN

Wedstrijdboksers dienen een verplichte keuring dienen te ondergaan alvorens zij kunnen deelnemen aan een wedstrijd.

U dient als bokser uw startboekje mee te nemen naar de keuring. Nederlandse Boksbond – Formulier

Parachutespringen

Parachutespringen

Iedereen met een normale lichamelijke en geestelijke gezondheid kan gaan parachutespringen. 
Voor deelname aan een SL-opleiding of AFF-opleiding is een medische verklaring noodzakelijk.

Bekijk hier de verplichte keuringseisen: Keuringseisen Parachutespringen

Wil je teruggebeld worden?

Door het invullen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy policy.