VOOR BEDRIJVEN

Een gezond lichaam en een gezonde geest zijn essentieel voor een optimale inzetbaarheid van werknemers. Verzuim door werk-gerelateerde stress en gezondheidsproblemen is groot en groeit hard. Bijna drie kwart van de ziektekosten gaat op aan chronische ziekten (Diabetes, hart- en vaatziekten, COPD, artrose, verschillende soorten kanker). Ziekten die veelal voorkomen kunnen worden door een gezonde leefstijl en een gezonde werkomgeving.

Waarom een sportmedisch onderzoek voor bedrijven?

 Veel werknemers zijn niet bewust bezig met hun gezondheid. Door de druk van werk, gezin, en sociale verplichtingen komt een gezonde leefstijl op de laatste plaats. Het ontbreekt aan daadkracht om uit eigen beweging de goede weg in de slaan.

Gedragsverandering begint met bewustwording. Het sportmedisch onderzoek voor werknemers kan hier een belangrijke rol spelen. Belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, hoge bloeddruk, een hoog cholesterol, en overgewicht worden in kaart gebracht. Er wordt aandacht besteed aan de invloed van lichaamsbeweging, een gezonde voeding, ontspanning en herstel op de gezondheid en fitheid, en werknemers worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl.

Belang voor de werkgever

Voorkomen van uitval is door de verhoging van de pensioenleeftijd en de strenge regelgeving bij verzuim en ziekte steeds belangrijker geworden. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en deelname aan vitaliteitsprogramma’s kan ziekteverzuim tegen gaan en veel geld besparen.

Onze visie

Werknemers verplichten aan vitaliteitsprogramma’s mee te doen heeft geen zin. De motivatie is veel hoger bij vrijwillige deelname. Een onafhankelijke en professionele de zorgaanbieder is daarbij essentieel.

Onze bedrijfs-sportmedische onderzoeken worden altijd uitgevoerd door een sportarts. Er wordt gewerkt volgens de nieuwste medische richtlijnen. Het sportmedisch onderzoek valt onder het medisch beroepsgeheim. De medische informatie van werknemers is privé en de werkgever ontvangt geen inhoudelijke terugkoppeling over individuele trajecten.

Het traject

Het sportmedisch onderzoek voor werknemers richt zich op het voorkomen van chronische aandoeningen en van klachten van het houding- en bewegingsapparaat (spieren, pezen, gewrichten). Ook wordt aandacht besteed aan vitaliteit, fysieke belastbaarheid, voeding en psychosociale factoren. Op basis van de uitkomsten van het sportmedisch onderzoek worden gerichte adviezen gegeven.

Inhoud van het bedrijfs-sportmedisch onderzoek:

 • uitgebreide vragenlijst
 • Intake gesprek met de sportarts
 • lengte, gewicht, BMI en buikomvang
 • bloeddrukmeting
 • Lichamelijk onderzoek gericht op hart en longen
 • Orthopedisch onderzoek naar de fysieke belastbaarheid 
 • Bloedonderzoek
 • Hartfilmpje (ECG) in rust
 • Longfunctie onderzoek
 • Maximale inspanningstest met ECG en ademgasanalyse
 • Evaluatie met de sportarts
 • Uitgebreide rapportage met advies ten aanzien van een vervolgtraject

In overleg kan de inhoud van het onderzoek worden aangepast.

Vervolgtraject

Op basis van de individuele aandachtspunten kan een vervolgtraject van drie maanden worden opgesteld waarin de werknemer wordt begeleid bij het bereiken van zijn of haar doelen (bijvoorbeeld afvallen, fit worden, omgaan met stress, verminderen van fysieke klachten). Hiertoe zijn verschillende modules ontwikkeld:

 • Module voeding
 • Module fysieke belastbaarheid
 • Module mentale vaardigheden
 • Module stressmanagement.
 • Module blessure revalidatie

Gedurende dit traject zijn er twee evaluatiemomenten met de sportarts. In een tussentijdse evaluatie wordt de voortgang geëvalueerd en worden eventuele knelpunten in kaart gebracht, Tijdens de eindevaluatie wordt bekeken of de doelen zijn behaald en worden adviezen gegeven om de nieuwe leefstijl op eigen kracht door te zetten. Indien nodig kan een vervolg traject worden opgezet of kan verwijzing plaatsvinden.

Praktische zaken:

 • Het onderzoek vindt plaats bij Sportmedisch Adviescentrum Jessica Gal Sportartsen
 • Het onderzoek neemt afhankelijk van de inhoud 60 tot 120 minuten in beslag.
 • De kosten zijn afhankelijk van de samenstelling van het pakket.
 • Het sportmedisch onderzoek valt onder de aanvullende verzekering. Is een werknemer aanvullend verzekerd, dan  worden de kosten (ten dele) door de zorgverzekeraar vergoed. .

Sportmedisch onderzoek bij sportevenementen

Nemen werknemers van uw bedrijf deel aan een bedrijvenloop of ander sportevenement? Door een preventief sportmedisch onderzoek zorgt u ervoor dat dit gezond en verantwoord gebeurt.

Wil je teruggebeld worden?

Door het invullen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy policy.