VERGOEDINGEN

Basisverzekering

Sportgeneeskunde is per 1 januari 2016 erkend als medisch specialisme. Daarom valt een groot deel van de sportgeneeskundige zorg onder de basiszorg. Dit betreft met name de blessureconsulten en sportmedische consulten, inclusief aanvullende diagnostiek (echo, MRI, röntgenonderzoek, inspanningsdiagnostiek). Voor deze zorg geldt dat aanspraak wordt gemaakt op je eigen risico. Ook heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig.  Een verwijsbrief heeft een geldigheid van een jaar.

 • Verwijsbrief nodig van je huisarts of medisch specialist
 • Bij blessures en spier, pees en gewrichtsklachten
 • Bij klachten tijdens inspanning (pijn op de borst, vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen, etc) 
 • Eigen risico geldt
 • 70 tot 100% vergoed vanuit de basiszorg.

Aanvullende verzekering

Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen vallen niet onder de basisverzekering, maar worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien je aanvullend verzekerd bent kan je de factuur na het sportmedisch onderzoek indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis worden de kosten ten dele of in zijn geheel vanuit je aanvullende verzekering vergoed. Je maakt bovendien geen aanspraak op je eigen risico.

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar vanuit de aanvullende verzekering in 2024

 • Geen verwijsbrief nodig
 • Preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen
 • De kosten worden vergoed vanuit jouw aanvullende verzekering

Wil je teruggebeld worden?

Door het invullen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy policy.

Eigen risico
Iedereen is verplicht om een eigen bijdrage te leveren aan gemaakte zorgkosten. Dit wordt ook wel het ‘eigen risico’ genoemd. Dit bedrag is minimaal € 385,- per jaar en je betaalt dit altijd aan je zorgverzekeraar wanneer je kosten maakt die onder de basiszorg vallen. Als je je eigen risico eenmaal hebt betaald worden er de rest van het jaar geen kosten meer in rekening gebracht voor verzekerde zorg. Om de maandelijkse kosten voor jouw zorgverzekering te verlagen kan je vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico, tot een maximum van € 850,- per jaar.

Niet alle verzekerde zorg valt onder het eigen risico. Voor zorg van je huisarts en zorg voor kinderen tot 18 jaar hoeft geen eigen risico betaald te worden.

 

Veel gestelde vragen verzekerde zorg

Waarom ontvang ik mijn nota pas zo lang na mijn eerste consult bij de sportarts?

Tijdens het eerste consult wordt een zorgtraject geopend. Wettelijk is vastgesteld dat dit zorgtraject na 90 dagen wordt gesloten. Hierna kan pas de factuur worden opgemaakt. Na het sluiten van een eerste zorgtraject start automatisch een vervolgtraject. Dit vervolgtraject duurt 120 dagen. Hierna volgen nog twee vervolgtrajecten van 120 dagen. Ook hier geldt dat de factuur steeds pas aan het einde van het vervolgtraject naar je verzonden zal worden.

 Hoe wordt de hoogte van de factuur bepaald?

De nota is, zoals vereist voor medisch specialistische zorg, opgebouwd volgens de Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC) systematiek. De hoogte van de factuur hangt af van het aantal consulten dat je hebt gehad en het aantal verrichtingen/onderzoeken dat heeft plaatsgevonden. Grofweg zijn de volgende tariefgroepen te onderscheiden:

1 of 2 consulten bij een blessure/klacht van het bewegingsapparaat

€194 – €225

3 of meer consulten bij een blessure/klacht van het bewegingsapparaat

€425 – €439

1 of meer consulten bij een blessure/klacht van het bewegingsapparaat + aanvullend onderzoek (MRI, echografie)

€559 – €599

1 of 2 consulten bij een inspanning-gebonden klacht (bv vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, pijn op de borst)

€273 – €279

1 of meer consulten bij een inspanning-gebonden klacht (bv vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, pijn op de borst) + inspanningsdiagnostiek

€655 – €684

 Waarom staat er een ander specialisme op mijn factuur?

Je bent behandeld door de sportarts. Desondanks staat er op de nota mogelijk een vermelding van een ander specialisme, zoals orthopedie of interne geneeskunde. Of je vindt een afwijkende omschrijving op jouw declaratie (bijvoorbeeld: “1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel van botspierstelsel”). Dit komt omdat in de DBC-systematiek voor de sportarts geen aparte sportmedische diagnoses zijn ontwikkeld. De sportarts gebruikt daarom de diagnoses die de overige medisch specialisten ook gebruiken.

 Wordt de nota vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Consulten door de sportarts vallen onder de basiszorg en worden daarom vergoed vanuit de basisverzekering. Sportartsen die niet in dienst zijn van een ziekenhuis, kunnen niet altijd met alle zorgverzekeraars een contract afsluiten. Dit geldt ook voor Jessica Gal Sportartsen. De zorg wordt zodoende “niet-gecontracteerde zorg” genoemd. Zorgverzekeraars vergoeden de “niet-gecontracteerde zorg” niet altijd volledig. De hoogte van de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg is afhankelijk van jouw verzekeraar en de polis die je hebt afgesloten (restitutiepolis of naturapolis). De vergoeding lift in dit geval tussen 60% en 100% van de kosten met in achtneming van het eigen risico.

Bij onduidelijkheden over de vergoeding adviseren wij je contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. Als je jouw nota bij de zorgverzekeraar indient, krijgt je vanzelf bericht welke vergoeding voor jou van toepassing is.

 Waarom staat er ‘Sportklinieken Nederland’ op mijn nota?

Jouw rekening wordt verzonden uit naam van Stichting Sportklinieken Nederland. Dit is het Zelfstandig Behandelcentrum waar Jessica Gal Sportartsen onder valt.

 Waarom krijg ik mijn nota van Infomedics?

Als wij geen contract hebben met jouw zorgverzekeraar ontvang je de rekening van Infomedics. Dit is de organisatie die ons ondersteunt in onze facturatie. Je betaalt de factuur aan Infomedics en kunt hem vervolgens indienen bij jouw zorgverzekeraar. Bent je bij een gecontracteerde zorgverzekeraar verzekerd, of heb je een zorgverzekeraar met uitsluitend restitutiepolissen? Dan sturen wij jouw factuur rechtstreeks naar de verzekeraar.

Met welke zorgverzekeraars is een contract of betaalovereenkomst afgesloten?

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht, (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen) (3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313);
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3351);
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (3358).
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist.

 Vragen?

Voor vragen over uw nota kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 088-2290999 of per email: [email protected]

 

 

 

 

DBC’S en Zorgproducten
Om de kosten voor de aan jou verleende zorg te bepalen wordt gebruik gemaakt van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) en zorgproducten. Dit zijn alle handelingen die onderdeel uitmaken van jouw behandeling, bijvoorbeeld een eerste consult bij de sportarts, een echo of MRI, een injectie of behandeladvies, en een herhalingsconsult. Dit geheel aan activiteiten wordt een DBC zorgproduct genoemd.

Omdat er meestal enige tijd overheen gaat voordat een diagnose is gesteld en de behandeling is afgerond, wordt het DBC zorgproduct pas na 90 dagen ‘gesloten’ waarna de factuur kan worden opgemaakt. 

Passantentarieven
Indien wij een contract of betaalovereenkomst hebben met je zorgverzekeraar, dan wordt jouw factuur direct naar je zorgverzekeraar gestuurd. In sommige gevallen kan de factuur van je behandeling niet rechtstreeks bij je zorgverzekeraar worden ingediend. Bijvoorbeeld als je niet in Nederland bent verzekerd, of als er geen contract of betaalovereenkomst is met je zorgverzekeraar. In deze gevallen kan je gewoon worden behandeld, maar ontvang je de factuur zelf. Je dient deze te voldoen en kan deze aansluitend indienen bij je zorgverzekeraar.

De tarieven die hierbij gehanteerd worden, worden passantentarieven genoemd. Deze passantentarieven worden jaarlijks vastgesteld. Om je een indicatie te geven van de kosten die je kan verwachten, vind je hieronder een link naar de passantentarieven. 

De passantentarieven voor 2021 vindt u hier.

Wanneer je een restitutiepolis hebt, dan wordt (na aftrek van je eigen risico) 100%  van het passantentarief dat door de verzekeraar gehanteerd wordt vergoed. Wanneer je een naturapolis heeft, dan wordt minimaal 70% van dit bedrag vergoed. Wij adviseren je voorafgaand aan je consult de voorwaarden van je verzekeringspolis te checken bij je zorgverzekeraar.   

Wil je teruggebeld worden?

Door het invullen van het contactformulier ga je akkoord met onze privacy policy.